Polska Szkoła im.Ireny Sendlerowej w Hull w Wielkiej Brytanii rozpoczęła swoją działalnosć jesienią 2006 roku. Od tego czasu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży we wszystkie soboty z wyjątkiem świąt i wakacji. Blok nauczania trwa od godziny 9.15 do 13.00. Nasi uczniowie to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat pobierajacy naukę w siedmiu grupach: Krasnale (3-5 lat),Pszczółki (4,5- 5 lat), Zuchy (6-7 lat), Motylki (7-8 lat), Stokrotki (7-9 lat), Słoneczniki (9-11 lat) i

 Polskie Orły (12-16 lat). W 2016 roku ilość naszych uczniów znacznie przekroczyła magiczną liczbę 100.

 W szkole nauczamy języka polskiego oraz historii i geografii Polski,kultury i wiedzy o naszej Ojczyźnie. Nasza szkoła jest miejscem ,w którym pielęgnuje się polską mowę ,kultywuje polskie tradycje i zwyczaje oraz celebruje narodowe święta. Podczas obchodów ważnych świąt promujemy nowoczesny patriotyzm, czerpiemy radość z ich obchodów i manifestujemy dumę z bycia Polakami. Ponadto, podczas nauki dzieci, ich rodzicom stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego. Obecnie prowadzimy podręcznikowy kurs ESOL dla dwóch grup.

 Naszych uczniów staramy się wychowywać jednocześnie w duchu patriotycznym i europejskim , w duchu tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, mowie nienawiści i nacjonalizmowi. Wychodzimy naprzeciw potrzebom miejscowej Polonii, wśród której pojawia się coraz więcej dzieci z mieszanych małżeństw, wychowywanych jednocześnie w dwóch lub trzech kulturach. Nasza szkoła jest neutralna religijnie i zawsze przyświeca nam motto patronki Ireny Sendlerowej:

„ Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa,pochodzenie,religia,wykształcenie, majątek- nie mają żadnego znaczenia. Tylko to,jakim kto jest człowiekiem.”

 Stosujemy corocznie modyfikowane, nowoczesne autorskie programy nauczania zgodne z podstawą programową dla dzieci polonijnych ,odpowiadające konkretnym potrzebom danej grupy uczniów. Chętnie korzystamy z internetowych materiałów „Włącz Polskę”, darmowego elementarza, podręczników dla dzieci polonijnych autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz i wielu innych.

 Kładziemy duży nacisk na naukę języka ojczystego, zachęcamy do uczestnictwa w konkursach ,przedstawiamy płynącego z tego korzyści,np. studia w Polsce jako szansa na powrót do kraju. Nasi uczniowie z angażowaniem biorą udział i odnoszą sukcesy  w    konkursach:  ortograficznym,  plastycznym,     polonistycznym.

 Wskazujemy na zalety wypływające z dwujęzyczności dzieci. Bierzemy udział w takich akcjach jak: „Cała Polonia czyta dzieciom” , „Podaruj dziecku języj ojczysty”, „W naszym domy mówimy po polsku”. Wsparaliśmy ważną kampanię społeczną przeciwdziałającą likwidacji matury z języka polskiego w Wielkiej Brytanii „Obrońmy polski A-Level”. Dołączyliśmy do akcji markowanej przez Polish Village Bakery „Bezpieczny powrót do szkoły”.

 W szkole panuje miła i rodzinna atmosfera ,nasze starania spotykają się z wielką aprobatą zadowolonych uczniów i rodziców. Dzięki ciągłemu ulepszaniu warunków nauki oraz podnoszeniu atrakcyjności zajęć i imprez okolicznościowych z roku na rok odnotowujemy wzrost zapisów do szkoły. Stosujemy politykę „otwartych drzwi” ,bardzo cenimy sobie opinie,sugestie ,pomysły uczniów i rodziców. W Hull szkoła cieszy się dobrą opinią. Rodzice polecają nas swoim znajomym, ich rekomendacja jest dla nas największą nagrodą. Propagujemy sprawdzone szkolne zwyczaje. Celebrujemy urodziny uczniów i kadry, podczas przerw na świeżym powietrzu bawimy się w gry podwórkowe, do ulubionych należą, np. skakanie w gumę. Uczniowie chętnie tańczą przy dźwiękach „starego niedźwiedzia”, „liska koło drogi” czy „labado”.Wielką radość sprawiają andrzejkowe wró żby, topienie Marzanny, tłustoczwartkowe pączki czy przedświąteczne warsztaty artystyczne.

 Nie zapominamy o pomocy dla potrzebujących ,wspieramy ważne akcje charytatywne np: wysyłkę świątecznych darów dla kombatantów na Wschodzie Stowarzyszenia „Odra-Niemen” , niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji „Świat na Tak”, Hospicjum dla dzieci w Opolu oraz Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy przy Sztabie Hull z siedzibą w naszej szkole. W 2016 z inicjatywy dwóch mam dzieci dotkniętych autyzmem przy naszej Szkole powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

 Kultywujemy pamięć bohaterów narodowych i przypominamy o ich zasługach. Obchodzimy dzień patronki naszej Szkoły Ireny Sendlerowej. Pragniemy przekazać uczniom sylwetkę tej wspaniałej kobiety i nieść jej ponadczasowe etyczne przesłanie. W 2016 roku przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Szkół im.Ireny Sendlerowej i wzięliśmy udział w III Światowym Zjeździe tychże Szkół. W listopadzie odwiedzamy groby polskich lotników poległych w Bitwie o Anglię, którzy spoczywają na cmentarzu w Leconfield nieopodal bazy RAF. Opiekę nad grobami objęliśmy od czasu udziału w podniosłej uroczystości odsłonięcia płyty pamiątkowej ku czci 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego” w listopadzie 2013. Zapraszamy do Szkoły gości, których ciekawe rodzinne historie chcemy ocalić od zapomnienia.

 Pieczę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. W naszej szkole pracuje wspaniała grupa oddanych i zaangażowanych ludzi. Ich praca na rzecz Szkoły i lokalnego środowiska polonijnego jest najlepszym przykładem na to jak doskonale sprawdza się idea wolontariatu. Na ponad 20 osób związanych z naszym projektem tylko 7 osób pobiera bardzo symboliczne wynagrodzenie.

 Organizujemy integracyjne otwarte bale karnawałowe, świąteczne warsztaty artystyczne, imprezy sportowe i pikniki. Przy organizacji szkolnych imprez nie można pominąć ogromnej roli, zaangażowania i wsparcia, które otrzymujemy ze strony Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Do bogatego kalendarza wydarzeń na stałe wpisały się obchody Dnia Niepodległości, urodziny szkoły, Zaduszki na grobach polskich lotników, Andrzejki, Mikołajki,bożonarodzeniowe warsztaty artystyczne, Jasełka, Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Patronki Szkoły, topienie Marzanny, wielkanocne warsztaty artystyczne, Dzień Książki, Majówka, Dzień Mamy i Taty, wycieczka do Laxton Hall na Wesoły Dzień Dziecka (doroczne spotkanie polonijnych szkół z całej W.Brytanii), zakończenie roku szkolnego i Rodzinny Piknik dla szkolnej społeczności oraz całej Polonii z Hull i okolic. Dzięki bliskiej współpracy z

Centrum Polskiej Społeczności w Hull zapewniamy dostęp do oferty i informacji o szkoleniach,wykładach,konsultacjach i formach pomocy ułatwiających asymilację w nowych warunkach życiowych oraz zdobywania/podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 Ważnym elementem działalności szkoły są kontakty i owocna współpraca z wieloma instytucjami zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Szkoła jest zarejestrowana w Hull City Council ,Macierzy Szkolnej w Londynie i Konsulacie RP w Manchesterze. Utrzymujemy znakomite stosunki z Bricknell Primary

 School, od której wynajmujemy pomieszczenia klasowe na sobotnie zajęcia. Na stałe współpracujemy z Centrum Polskiej Społeczności w Hull, by wspierać miejscową Polonię. Cieszymy się przyjaźnią Honorowego Konsula RP w Hull Profesora Jo Carby-Hall. Istotna jest nasza współpraca z miejscowymi polskimi przedsiębiorcami, księgarniami, agencjami , artystami, rzemieślnikami i klubami sportowymi, których ofertę i pracę chętnie promujemy w trakcie naszych lekcji lub imprez. W Polsce cenimy kontakty ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oddziały w Warszawie i Opolu, Fundacją „Semper Polonia”, MEN, ORPEG, Fundacją Świat na Tak”,Urzędem Miasta Poznania, Radiem Opole i wieloma innymi. Z radością nawiązujemy nowe znajomości, jesteśmy otwarci na kolejne kontakty.Przystąpiliśmy do nieformalnego Stowarzyszenia Szkół Sobotnich w Północnej Anglii. Podpisaliśmy umowę o stałej współpracy z SP nr 356 w Warszawie, której owocem jest pierwsza wymiana uczniowska w październiku tego roku .

 Chcemy, aby nasza Szkoła miała swój udział w życiu miasta Hull, w którym mieszkamy. Chętnie dzielimy się naszą kulturą i poznajemy inne zwyczaje, np. szkoły libijskiej, z której uczniami spotykamy się podczas sobotnich zajęć. Z wielką radością wzięliśmy udział w projekcie muzycznym „Singing City Hull” i nie możemy sie doczekać występu naszych uczniów podczas zbliżajacego się Hull City of Culture/ Europejskiego Roku Kultury Hull 2017. Nasi uczniowie przeszli podstawowe szkolenie udzielania pierwszej pomocy z St John Ambulence a nasi nauczyciele i rodzice odpowiadając na apel „Give Blood” - regularnie oddają krew i namawiają do tego innych członków Polonii.

 Jesteśmy szkołą społeczną, która utrzymuje się dzięki wpłatom rodziców oraz grantom i dotacjom. Wysokość czesnego z preferencyjnym rabatem dla rodzeństw jest naprawdę symboliczna, tak aby nie stanowiło ono obciążenia finansowego dla rodziców. Nie obarcz amy rodziców żadnymi dodatkowymi kosztami,sami pozyskujemy sponsorów na ich pokrycie. Współpracujemy z miejscowymi przedsiębiorcami, którym zawdzięczamy słodkie poczęstunki i napoje dla uczczenie urodzin uczniów lub imprez szkolnych czy nagrody rzeczowe w konkursach. Staramy się także o niewielkie granty od brytyjskich organizacji charytatywnych, które przeznaczamy na organizację konkretnych projektów,imprez, zakup sprzętu lub materiałów biurowych i papierniczych. W przeszłości granty te pozwolił nam m.in.objąć bezpłatną opieką logopedyczną dzieci z wadami wymowy lub na zorganizowanie darmowego kursu ESOL dla dzieci swieżoprzybyłych z Polski. Jednakże całoroczne koszty ponoszone przez Szkołę są bardzo wysokie i bez wsparcia finansowego szkoła nie byłaby w stanie się utrzymać.

 Tutaj jednak z pomocą przychodzi nieocenione Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego wsparcie zapewnia naszej Szkole stabilizację finansową i pozwala dostarczać uczniom wysoki standard nauczania i opieki. To dzięki pomocy MSZ płynącej ze strony Konsulatu RP w Manchesterze ,Fundacji „Semper Polonia” i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nasi uczniowie i ich rodzice mogą dziś korzystać z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki. Konsulatowi zawdzięczamy także dofinansowanie kosztów przejazdu autokarowego na Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall (spotkanie szkół polonijnych) oraz zakup koszulek z logo naszej szkoły. W ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” nasza szkoła otrzymała od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” refundację takich kosztów jak: zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, wynajem pomieszczeń klasowych, zakup książek, podręczników,elementarzy i pomocy naukowych oraz zakup artykułów biurowych. Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o rozszerzeniu pozycji kosztorysu, które pozwoli nam m.in.uzyskać refundację kosztownego ubezpieczenia działalności szkoły. Otrzymywane wsparcie MSZ odsuwa od nas finansowe troski, z którymi borykaliśmy się jeszcze kilka lat temu i które stawiały pod znakiem zapytania przyszłość szkoły. Obecna refundacja kosztów pozwala nam przeznaczyć wiecej środków na organizację imprez integracyjnych, wycieczek edukacyjnych i przyjemności, organizację lub udział (transport) w konkursach międzyszkolnych, zakup nagrodów rzeczowych dla wyróżnionych uczniów oraz wynagrodzenia dla kadry. Słowem: jest ogromnym odciążeniem naszego budżetu. My, zdając sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności i powagi roli jaką pełni instytucja szkoły polonijnej, zobowiązujemy się do ciągłego ulepszania naszej pracy i gospodarnego wykorzystywania powierzonych nam środków. Bardzo dziękujemy MSZ za wsparcie i okazane zaufanie oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Opracowanie: Dyrektor Szkoły Joanna Radecka-Pieszczyńska i mgr Natalia Bartoń

Zapisz

Zapisz

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco!